แผยแพร่เมื่อ : 01/10/2562 อ่าน : 211 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นการจัดโครงการที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับบุคลากรของโรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในออกแบบโครงสร้าง และหน่วยการเรียนรู้สำหรับจัดการเรียนการสอนต่อไป   โดยได้เข้าศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรี และบ้านป่องนัก วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร จำนวน ๑๓ คน

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)