แผยแพร่เมื่อ : 13/11/2562 อ่าน : 379 ครั้ง

โรงเรียนสาธิจมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมลอยกระทง " ล่องสะเปา ชาวสาธิต " ในวันที่ 11 พ.ย. 2562 ในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมของแผนกอนุบาล และประถมศึกษา ส่วนช่วงเย็นเป็นกิจกรรมของแผนกเตรียมอนุบาล  เต็มไปด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ..ในส่วนของ "กระทงสะเปา"...ที่มีความรวมตัวกันอย่างลงตัวของฐานที่เป็นกระทง และกาบกล้วยที่เป็นสะเปามาสร้างสมดุลย์กัน...เด็กได้เห็นความเหมือนและต่างของ กระทง และ สะเปา แต่สิ่งที่ได้คือ การลงมือทำผลงานของตนเอง แบ่งปันวัสดุซึ่งกันและกัน ตัดสินใจเลือกวัสดุตกแต่งด้วยตนเอง

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 26 ภาพ)