แผยแพร่เมื่อ : 06/12/2562 อ่าน : 258 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทัศนศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล และประถมศึกษา เพื่อการเรียนรู้ในสถานที่อันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของจังหวัดลำปาง โดยมีแหล่งการเรียนรู้คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ เอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการในทุกด้านอย่างสมวัย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 15 ภาพ)