แผยแพร่เมื่อ : 03/11/2563 อ่าน : 51 ครั้ง

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกส์ ณ เซรามิคธนบดี อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาขั้นตอนการทำเซรามิกส์และได้เห็นเซรามิคในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลายเป้นข้อมูลในการเรียนรู้แบบ Project Approach (การสอนแบบโครงการ)ต่อไป

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)