แผยแพร่เมื่อ : 28/12/2563 อ่าน : 170 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เข้าร่วมมกิจกรรมโครงการราชภัฏลำปางร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร : รณรงค์ 7 วันอันตราย (ช่วงเทศกาลปีใหม่)

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

(วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

พ.ศ. 2564 จังหวัดลำปาง)

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 12 ภาพ)