แผยแพร่เมื่อ : 01/04/2564 อ่าน : 184 ครั้ง

ในวันพุธ ที่ 31 มีนาคม 2564  ทางโรงเรียนสาธิตฯ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้ไปเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนและหาข้อมูลที่สนใจเกี่ยวกับจากสถานที่จริง เพื่่อนำไปต่อยอดในการจำ Project Approch ที่ตนเองสนใจต่อไป 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 28 ภาพ)