แผยแพร่เมื่อ : 24/04/2564 อ่าน : 240 ครั้ง

โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมวัน COOL DAY “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว”

โดย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวัน COOL DAY “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสรุปภาพรวมของกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศคกษา 2563 โดยนำเสนอผลงานการเรียนรู้และมวลประสบการณ์ของนักเรียน ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)