แผยแพร่เมื่อ : 24/04/2564 อ่าน : 229 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบที่ 2 ในวันพุธ ที่ 21 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้ใช้มาตราการการป้องกันเชื่้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID -19) โดยมีจุดคัดกรองการตรวจวัดอุณหภูมิและล้างเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างในการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลา ทำให้การดำเนินการลุล่วงผ่านไปด้วยดี

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 60 ภาพ)