แผยแพร่เมื่อ : 19/08/2564 อ่าน : 175 ครั้ง

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความเคารพรัก ความกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ครอบครัว เพื่อก่อเกิดความรัก ความผูกพัน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามต่อไป แต่เนื่องจากในขณะนี้ยังคงมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด – 19 ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม เป็นการจัดกิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ โดยการปลูกพืชผักสวนครัว และสมุนไพรต้านโควิด – 19 และเพื่อให้นักเรียนได้ใช้แปลงผักในการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ต่อไป โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-2019 อย่างเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 13 ภาพ)