แผยแพร่เมื่อ : 05/10/2564 อ่าน : 107 ครั้ง

✨ในวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้มีการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้าอย่างง่าย โดยมีคุณมัฆวาน เวียงนาค เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 เข้าร่วมกิจกรรม

 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)