แผยแพร่เมื่อ : 19/11/2564 อ่าน : 87 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน นายกสมาคมคณิตศาสตรศึกษา ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะการคิด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ที่กรุณาให้แนวทางในการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ด้านการประเมินสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนของโรงเรียนและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ผ่านการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 และปีนี้ได้รับเกียรติจากท่านในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน เพื่อร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพครูและสมรรถนะการคิดของนักเรียนต่อไป

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 4 ภาพ)