แผยแพร่เมื่อ : 14/12/2564 อ่าน : 102 ครั้ง

รายวิชาวิทยาศาสตร์ของพี่ๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ได้เรียนรู้ใน "กิจกรรมแรงไม่สัมผัส"

โดยผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

⭐️ผ่านกิจกรรมให้เด็กลงมือหาคำตอบ

⭐️ที่เน้นทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนผ่านกิจกรรม

 

 </div>

                <div class=อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 2 ภาพ)