แผยแพร่เมื่อ : 05/01/2565 อ่าน : 97 ครั้ง

รายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ชั้นป.2

โดยผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ณ ตึก23 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 </div>

                <div class=อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 2 ภาพ)