แผยแพร่เมื่อ : 20/01/2565 อ่าน : 142 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา รอบที่ 1 ในวันพุธ ที่ 19 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลา ทำให้การดำเนินการลุล่วงผ่านไปด้วยดี

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

 </div>

                <div class=อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)