แผยแพร่เมื่อ : 20/01/2565 อ่าน : 133 ครั้ง

วันที่ 18 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน"

โดยมีนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน" ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ (อุทยานวิถีพอเพียง) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ซึ่งโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ "การปลูกข้าวนาโยน" ในครั้งนี้ใช้ข้าวพันธุ์สันป่าตอง 1 ในการปลูก โดยเป็นกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่อเสริมทักษะให้ความรู้แก่เด็กๆ

 </div>

                <div class=อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 17 ภาพ)