แผยแพร่เมื่อ : 10/02/2565 อ่าน : 182 ครั้ง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ชมรมผู้ปกครอง และผู้ปกครอง จัดโครงการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ ผ่านกิจกรรม “ กาดมั่วตั๊วน้อย “ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนระดับเตรียมอนุบาล อนุบาล ได้จัดกิจกรรมบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้และต่อยอดกิจกรรมสิ่งที่ได้เรียนมา ได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิต การช่วยเหลือตนเอง และการแบ่งปันจากการเรียนรู้และได้ลงมือปฏิบัติ ส่วนระดับประถมศึกษามีการจัดกิจกรรมการบูรณาการแบบสหวิทยาการ บูรณาการผ่านทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียน ช่วยลดเวลาเรียนและการได้เห็นซึ่งคุณค่าของเงินเพื่อนำมาซื้อและขายอย่างพอเพียง อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้อย่างมี ความสุข และสนุกกับการได้ลงมือปฏิบัติตามคุณลักษณะของโรงเรียนคือ นวัตกรท่ีคิดเป็น ทำเป็น เห็นวัฒนธรรม

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)