แผยแพร่เมื่อ : 17/02/2565 อ่าน : 147 ครั้ง

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
รายวิชา การงานอาชีพ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง การทำขนมแบบไม่ใช้เตาอบ“มาทำบานอฟฟี่กันเถอะ”
ผู้สอน : ผศ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา (อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง)

เด็กๆ ได้เรียนรู้การทำขนมอย่างง่ายที่ไม่ต้องใช้เตาอบก็สามารถทำได้ จากการลงมือทำด้วยตนเอง ตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ มาประกอบอาหารด้วยตัวเอง ทั้งการหั่นกล้วยหอม การตีวิปครีม การทำคาราเมล ไปจนถึงการบรรจุขนมลงถ้วย
ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้ให้เด็กๆใช้อาคารสถานที่เพื่อเรียนรู้ในครั้งนี้

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 1 ภาพ)