แผยแพร่เมื่อ : 24/02/2565 อ่าน : 167 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงจินต์จุฑา สมสรวย (น้องจีน )

ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง

การประกวดแข่งขัน คัดลายมืออักษรจีนและ

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินการประกวดแข่งขันวาดถาพระบายสี หัวข้อภาษาจีนแสนสนุก

จากโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง

ในโครงการการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ณ วันที่ 28 ม.ค.2565

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 1 ภาพ)