แผยแพร่เมื่อ : 07/04/2565 อ่าน : 131 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเป็นศูนย์สอบ SUKEN ครั้งที่ 6

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (The Mathematics Certification Institute of Thailand) เพื่อเป็นศูนย์สอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 6 หรือ SUKEN 6 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ หรือ SUKEN (สึเค่ง) จัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น และ สถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถสอบได้ ไม่เกี่ยวกับอายุหรือภูมิหลังใดๆ ในประเทศไทยมีการจัดสอบทั้งหมด 9 ระดับ เริ่มจากระดับ 11 (เทียบเท่า ป.1 – 2) จนถึงระดับ 3 (เทียบเท่า ม.3 – 4) และในปีนี้ จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 มีจำนวนศูนย์สอบ 21 ศูนย์สอบ รวมผู้เข้าร่วมสอบกว่า 1500 คน
 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)