แผยแพร่เมื่อ : 07/03/2565 426 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสาธิต รับสมัครครูพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร

                   1.1 พี่เลี้ยงเด็ก แผนกอนุบาล สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด