แผยแพร่เมื่อ : 24/03/2565 253 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากร (จ้างเหมาบริการ)ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา
ดังเอกสารแนบ


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด