แผยแพร่เมื่อ : 25/04/2565 339 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากร (จ้างเหมาบริการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดดังเอกสารแนบ


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด