แผยแพร่เมื่อ : 22/05/2563 141 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2563

---------------------------------

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ครูพี่เลี้ยงเด็ก สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. แม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้าย

 


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด