แผยแพร่เมื่อ : 17/08/2563 104 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง  คือ
1.ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก 
2.ตำแหน่งแม่บ้าน 

รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด