แผยแพร่เมื่อ : 23/09/2563 63 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน / ภารโรง จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ๆ ละ  9,600 บาท 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด