ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY ภายในวงรีด้านในมีตราเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน


สีประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง

ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิด สติปัญญา และความงอกงามแห่งปัญญา


ดอกไม้ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


ดอกกาสะลอง

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


พระพุทธรูปประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


พระพุทธพิทยาจารย์

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง