แผยแพร่เมื่อ : 05/03/2563 อ่าน : 247 ครั้ง

ทางโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏลำปาง ขอบพระคุณ ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน และ ผศ.ดร.หฤทัย ไทขสุชาติ อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ที่อนุเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำเจลล้างมือครั้งนี้ให้กับ เด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 16 ภาพ)