แผยแพร่เมื่อ : 17/03/2563 อ่าน : 258 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมวันมอบวุฒิและให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นอนุบาล ๓  ผูกข้อมือสื่อรัก รำลึกพระคุณครู และพิธีรับวุฒิบัตรของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ  และน้องอนุบาล 1 – 2 แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้พี่อนุบาล 3 และผู้ปกครองพบครูประจำชั้นและรับสมุดรายงานการพัฒนานักเรียน

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)