แผยแพร่เมื่อ : 21/01/2564 อ่าน : 225 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รอบที่ 1 ในวันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลา ทำให้การดำเนินการลุล่วงผ่านไปด้วยดี

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 17 ภาพ)