แผยแพร่เมื่อ : 01/06/2565 อ่าน : 107 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ คณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมคณะผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คุณวิบูลย์ ทานุชิต และผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส ร่วมด้วย คุณอำนวย วรญาณกุล ประธานชมรมผู้ปกครอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Microsoft Team ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยการจัดการประชุมหารือในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตฯในด้านต่างๆต่อไป

ข่าวโดย

ภาสิณี สกุลคู

#นวัตกรที่คิดเป็นทำเป็นเห็นวัฒนธรรม #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #satitlpru #โรงเรียนในลำปาง #โรงเรียนทางเลือกในลำปาง #โรงเรียนดีๆในลำปาง

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 11 ภาพ)