แผยแพร่เมื่อ : 21/01/2565 438 ครั้ง

ประกาศ รร.สาธิตฯ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

รายละเอียดการมอบตัวและชำระค่าเทอม
***ระดับอนุบาล 1 - 3***
1.ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 700 บาท
2.ค่าสมัคร 300 บาท
3.ค่าบำรุงการศึกษา 15,000 บาท
4.ค่าชุดและวัสดุของใช้ส่วนตัว 4,940 บาท
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 บาท
**รวมทั้งสิ้น 21,240 บาท

***ระดับประถมศึกษา***
1.ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 700 บาท
2.ค่าสมัคร 300 บาท
3.ค่าบำรุงการศึกษา 18,500 บาท
4.ค่าชุดและวัสดุของใช้ส่วนตัว 4,940 บาท
5.ค่าประกันอุบัติเหตุ  300 บาท
**รวมทั้งสิ้น 24,740 บาท

 

หมายเหตุ

- การวัดไซส์เสื้อของนักเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งกำหนดการอีกครั้ง


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด